GUANYADORS

La setmana que ve se'ls notificarà l'Hotel, els preguem que siguin pacients

Comproveu si és guanyador / a

Requisits

Ser resident a Espanya i major de 18 anys.

L’estada no és gratuïta sinó que la Fundació Mallorca Turisme abonarà a l’hotel la quantia de 200 € per cada bo/habitació en concepte de subvenció i el guanyador del sorteig ha d’abonar la quantia de 50 € + IVA per tota l’estada dels dos dies (AD, allotjament i berenar)). El guanyador del bo també ha de pagar a l’hotel l’impost sobre estades turístiques en les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (ITS) perquè aquest concepte no és objecte de la subvenció.

Es repartiran 1.000 bons que equivalen a 200.000 € entre les persones inscrites residents a Espanya, majors de 18 anys, guanyadores del sorteig.

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de bons es farà un sorteig per escollir els guanyadors davant notari.

No es poden presentar els guanyadors de les estades de Gaudeix l’illa I.

De l'19 d'octubre a 15 de desembre

Mallorca Reacciona

Registre

Completa tot el formulari i participa en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca.

L’estada no és gratuïta sinó que la Fundació Mallorca Turisme abonarà a l’hotel la quantia de 200 € per cada bo/habitació en concepte de subvenció i el guanyador del sorteig ha d’abonar la quantia de 50 € + IVA per tota l’estada de dues nits amb allotjament i berenar per a dos adults. També ha de pagar a l’hotel, l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (ITS) perquè aquest concepte no és objecte de la subvenció.

No es permet cap canvi d’establiment ni cessió del bo a un tercer. Només es podrá gaudir durante el período d’17 d’octubre a 30 de noviembre de 2020. La data máxima per a fer la reserva a l’establiment és de 31 d’octubre. En cas d’un nou estat d’alarma, restriccions de mobilitat o tancament dels establiments turístics durant el període de Gaudeix l’illa II, el bo quedarà automàticament anul·lat i sense dret a cap contrapartida.

El guanyador del sorteig, podrà consultar amb l’allotjament turístic, disponibilitat i preu per ampliació de reserva, tal com afegir dies d’estada, afegir persones o mascotes o altres qüestions.

El termini per presentar les sol·licituds comença el dia següent hàbil de publicar l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba als deu dies hàbils següents.

És una sol·licitud per via telemàtica per a majors de 18 anys. Hi ha d’incloure les seves dades, com el nom i llinatges, el DNI o NIE, el municipi, codi postal, un correu electrònic, acceptar la declaració responsable de compliment dels requisits per formar part del sorteig. La Fundació Mallorca Turisme assignarà els establiments al guanyadors del sorteig.

Entre totes les sol·licituds es farà un sorteig davant notari on quedarà constància dels guanyadors els quals seran informats dels allotjaments turístics on poden anar a traves de correu electrònic. Els guanyadors s’han de posar en contacte amb l’establiment adjudicat per concretar els dies de l’estada.

La preinscripció no assegura el tenir plaça. L’assignació de les estades es farà després de completar el nombre de participants i es generará el sorteig.

Les inscripcions hauran de realitzar-se fins al 2 d’octubre de 2020 a les 23: 59h.

Documentació a adjuntar: fotògrafia del DNI per davant i per darrere
Més informació: Bases

Les persones interessades amb dubtes relacionades amb la convocatòria poden obtenir informació al web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net, també poden enviar un correu electrònic a la direcció gaudeix@fundaciomallorcaturisme.com i poden telefonar al núm. 971219648 entre les 13.00 h i les 14.00 h, de dilluns a divendres.

Els beneficiaris del bo obtindran tota la informació exclusivament mitjançant la plana web https://gaudeix.fundaciomallorcaturisme.net